BAS
System analiz biznesowych (BAS)

System analiz biznesowych (BAS) jest narzędziem przeznaczonym do analizy systemu danych, który pozwala na wykonanie analiz statystycznych na określonych warunkach i które mogą być użyte w strategii rozwoju firmy, podejmowaniu decyzji i przygotowywania działań taktycznych.

System Analiz Biznesowych podzielony jest na trzy części:
1. Kreator zestawów danych tworzy zestawy tabeli baz danych które później będą wykorzystane do tworzenia zapytań w kreatorze raportów. Kreator może łączyć kilka różnych tablic, tworzyć specjalne pola za pomocą zapytań MYSQL oraz definiować nazwy pól.
2. Kreator raportów może być raportem, tablicą i grafiką. To narzędzie pozwala na zarządzanie danymi i przedstawianie ich w pożądanej formie. Kreator dokonuje zapytań, sortuje, filtruje, grupuje, transformuje i tworzy raporty począwszy od pól wejściowych, a skończywszy na przetwarzaniu danych zgodnie z ustawieniami.
3. Raporty zawierają nieograniczoną ilość sprawozdań pozwalających na analizę wyników finansowych Spółki za wybrany okres i portfela niespłaconych kredytów.