კრედიონლაინის სესხის ადმინისტრირების პროგრამული პაკეტები

We offer different packages for different business types

EGROUP EU offers 5 loan business management system packages: START, STANDARD, PRO, ENTERPRISE, P2P.

The START package is designated for a small loan business with basic functions.

The STANDARD package is a fully fledged and thorough package of the CREDITONLINE system and is designated for a middle sized loan business with advanced automatic functions (automatic document control, loyalty system, a debt recovery module, etc.).

The PROFESSIONAL package is a CREDITONLINE system package designated for a large scale loan business with a broad choice of functions (marketing management, connection of external systems, analysis system, automatic solvency assessment and loan issuance processes, etc.).

Enterprise - CREDITONLINE system package for a large professional credit business, providing various types of loan services: mortgage loan, leasing, leasing, credit line. There are various types of loan modification, restructuring capabilities

The P2P package is a CREDITONLINE system package designed specifically to suit all types of P2P businesses (e.g. consumer, business or secured loans).

LOAN ADMINISTRATION


Module Start license Standard license Professional license Enterprise license P2P license Extra modules
Loans
Control center Start Standard Professional Enterprise P2P
Loans Start Standard Professional Enterprise P2P
Loan history simulator
Extra
Loans (preview only)
Standard Professional Enterprise P2P
Installment loans n/a n/a
Enterprise P2P
Schedules modifiers n/a n/a
Enterprise n/a
Restructuring n/a n/a
Enterprise n/a
Banks Start Standard Professional Enterprise P2P
Pricelist Start Standard Professional Enterprise P2P4
Debt write-offs
Standard Professional Enterprise n/a
Problems Start Standard Professional Enterprise P2P
Rejected applications Start Standard Professional Enterprise P2P
Extension applications
Standard Professional Enterprise P2P4
Evaluation criteria Start Standard Professional Enterprise P2P
Late fee
Standard Professional Enterprise P2P
Categories

Professional Enterprise P2P
The management of balance settlement
Extra
Solvency declaration log
Standard Professional Enterprise P2P
Real debtors and debts (PRDB)
Extra
Application features
Extra
Penalty modifications


Enterprise

Loan notes
Standard Professional Enterprise P2P
Loan tags
Extra
Payments
Payments Start Standard Professional Enterprise P2P
Distribution of payments


Enterprise

Installment money flow
Extra
Payments (preview only)
Standard Professional Enterprise P2P
Incorrect payments
Standard Professional Enterprise P2P
Types of payments Start Standard Professional Enterprise P2P
Overpayments
Extra
Client profiles
Client profiles Start Standard Professional Enterprise P2P
Client accounts Start Standard Professional Enterprise P2P
Black list
Standard Professional Enterprise P2P
Blacklist reasons
Standard Professional Enterprise P2P
Login log Start Standard Professional Enterprise P2P
Banned IP addresses
Standard Professional Enterprise P2P
Categories Start Standard Professional Enterprise P2P
Evaluation categories
Standard Professional Enterprise P2P
Accountancy statuses
Standard Professional Enterprise P2P
Incomplete registrations
Extra
Client tags
Standard Professional Enterprise P2P
Initiated calls
Extra
States of profiles

Professional Enterprise P2P
Client's data modification log

Professional Enterprise P2P
Profile activity log

Professional Enterprise P2P
Duplicate search (standard)
Extra
Duplicate search (extended)
Extra
Cards
Cards

Professional Enterprise n/a
Card types

Professional Enterprise n/a
Card token inquiry log

Professional Enterprise n/a
Card tracking

Professional Enterprise n/a
Settings

Professional Enterprise n/a
Additional fees
Administration

Professional Enterprise P2P4
Types of fees

Professional Enterprise P2P4
Settings

Professional Enterprise P2P4
Loan fee settings
Extra
Offices-Cash registers
Operationsn/a Extra
Cash transfers between cash registersn/a Extra
Offices-Cash registersn/a Extra
Reportn/a Extra
Office locationsn/a Extra
Settingsn/a Extra
Guarantors
Guarantor loansn/a Extra
Settingsn/a Extra
Legal entities
Legal entities


Enterprise

Assignment log


Enterprise

Settings


Enterprise

Agreements
Agreement history Start Standard Professional Enterprise P2P
Loan agreement history (log) Start Standard Professional Enterprise P2P
Agreement administration Start Standard Professional Enterprise P2P
Settings Start Standard Professional Enterprise P2P
Documents
Attached documents

Professional Enterprise P2P
System documents
Standard Professional Enterprise P2P
System document templates
Standard Professional Enterprise P2P
Document upload form in the client zone
Extra
Types of documents
Extra
Insurance
Reports Start Standard Professional Enterprise P2P
Insurance review Start Standard Professional Enterprise P2P
Templates Start Standard Professional Enterprise P2P
Bank account API
Wallet list n/a n/a n/a n/a P2P
Transaction list n/a n/a n/a n/a
Extra
Client accounts n/a n/a n/a n/a P2P
P2P Investment
Automatic investment n/a n/a n/a n/a P2P
Investment log n/a n/a n/a n/a P2P
Loan applications n/a n/a n/a n/a P2P
Interest configurator n/a n/a n/a n/a P2P
Investment repayment schedules n/a n/a n/a n/a P2P
P2P payments n/a n/a n/a n/a
Extra
Payment log n/a n/a n/a n/a
Extra
Application purpose n/a n/a n/a n/a P2P
Police
Administrations
Standard Professional Enterprise P2P
Settings
Standard Professional Enterprise P2P
Sold loans
Administrations
Standard Professional Enterprise n/a
Settings
Standard Professional Enterprise n/a
Invoices
Invoices

Professional Enterprise P2P4
Settings

Professional Enterprise P2P4
Protection of personal data (PPD)
Review Start Standard Professional Enterprise P2P
Entry elimination log Start Standard Professional Enterprise P2P
Personal data revision log Start Standard Professional Enterprise P2P
Settings Start Standard Professional Enterprise P2P
Bankrupt clients
Bankrupt clients
4
Extra
Document preparation
4
Extra
Settings
4
Extra
Deposits
Deposit list
Extra
Deposit fields
Extra
Deposit type
Extra
Forms
Extra
P2P applications with deposit n/a n/a n/a n/a
Extra
Questionnaire form
Searchn/a Extra
Registration formn/a Extra
Scoringn/a Extra
Form field constructorn/a Extra
Settingsn/a Extra
Refinance
Refinance settings
Standard Professional Enterprise P2P4
Payments (transfers)
Journal

Professional Enterprise P2P
Methods

Professional Enterprise P2P
- Paysera.com
Extra
- Przelewy24.pl
Extra
- Bluemedia.pl
Extra
- Payu.pl
Extra
- Thepay.cz
Extra
- Bluecash.pl
Extra
- Unnax.com
Extra
- Unipay.com
Extra
- Dotpay.pl
Extra
- Zpay.es
Extra
- Bank Of Georgia (api.businessonline.ge)
Extra
- Swedbank.lt
Extra
- tbcbank.ge
Extra
- trustly.com
Extra
- onlinebank.kz
Extra
- bmp (moneyp.com.br)
Extra
Transfer groups

Professional Enterprise P2p
Payment export (one bank)
Extra
Transfer export groups
Extra
Datų poslinkio nustatymai
Extra
Settlements)
Methods

Professional Enterprise P2P
Process

Professional Enterprise P2P


Professional Enterprise P2P
- Paysera.com
Extra
- Swedbank.lt
Extra
- Seb.lt
Extra
- Przelewy24.pl
Extra
- Bluemedia.pl
Extra
- Payu.pl
Extra
- Thepay.cz
Extra
- Paytpv.com
Extra
- Bluecash.pl
Extra
- Dotpay.pl
Extra
- Payland (paynopain.com)
Extra
- Libertogroup.com
Extra
Payment import
Payment import into the system

Professional Enterprise P2P4
Payment import for reviewing

Professional Enterprise P2P4
Payment review

Professional Enterprise P2P4
Loan review

Professional Enterprise P2P4
Type management

Professional Enterprise P2P4
Mail

Professional Enterprise P2P4
Post import for review

Professional Enterprise P2P4
Administration of payment providers4 Extra
Paybox systems
Paybox systems4 Extra
Inquiry log4 Extra
Settings4 Extra
- Bank of Georgia (bankofgeorgia.ge)4 Extra
- Tbcpay.ge4 Extra
- Novatech.ge4 Extra
- Kassa24.kz4 Extra
- Unipay.com4 Extra
Mintos
Loansn/a Extra
Paymentsn/a Extra
Errorsn/a Extra
Accountsn/a Extra
Settingsn/a Extra
Credit line
Repayment log n/a n/a
Enterprise n/a
Settings n/a n/a
Enterprise n/a
Payouts
Payouts n/a n/a
Enterprise 4
Settings n/a n/a
Enterprise 4
Virtual Payments
Virtual Payments n/a n/a
Enterprise 4
Settings n/a n/a
Enterprise 4
Investors
Investor details n/a n/a

n/a Extra
External systems n/a n/a

n/a Extra
Payments (transfers) n/a n/a

n/a Extra
Refund log n/a n/a

n/a Extra
- sending of debtors according to different investors n/a n/a

n/a Extra
Outer systems
Outer systems n/a n/a


Extra

DEBT RECOVERY


Module Start licencija Standard licencija Professional licencija Enterprise licencija P2P licencija Papildomi moduliai
Debt recovery
Internal exaction


Enterprise

Actions of internal debt collectors


Enterprise

Contact Status


Enterprise

Outsourced exaction
Standard Professional Enterprise P2P
Distribution to debt collectors
Standard Professional Enterprise P2P
Deferment
Standard Professional Enterprise P2P
Message templates
Standard Professional Enterprise P2P
Settings
Standard Professional Enterprise P2P
Mass document settings
Extra
Distribution according to sum of debt
Extra
Court
Courts
Standard Professional Enterprise P2P
Bailiffs
Standard Professional Enterprise P2P
Statuses
Standard Professional Enterprise P2P
Court list
Standard Professional Enterprise P2P
Bailiff list
Standard Professional Enterprise P2P
Settings
Standard Professional Enterprise P2P
E-bill of exchange
Administration
Extra
Settings
Extra
Debt collection agencies
Debts log

Professional Enterprise P2P
Agencies list

Professional Enterprise P2P
Agencies statistic

Professional Enterprise P2P
Settings

Professional Enterprise P2P
Debt reminders
Debt reminders
Standard Professional Enterprise P2P
Settings
Standard Professional Enterprise P2P

COMMUNICATION


Module Start licencija Standard licencija Professional licencija Enterprise licencija P2P licencija Papildomi moduliai
Communication
Notifications-Reminders Start Standard Professional Enterprise P2P
Send messages
Standard Professional Enterprise P2P
Notification testing Start Standard Professional Enterprise P2P
Messages to the administrators

Professional Enterprise P2P
Local messages
Standard Professional Enterprise P2P
Local message log
Standard Professional Enterprise P2P
Client profile filter in Notifications-Reminders
Extra
E-mail
Sending log Start Standard Professional Enterprise P2P
Settings Start Standard Professional Enterprise P2P
Incoming mail n/aExtra
SMS
SMS Inbox Start Standard Professional Enterprise P2P
SMS Outbox Start Standard Professional Enterprise P2P
Send SMS Start Standard Professional Enterprise P2P
Manual sending templates Start Standard Professional Enterprise P2P
Settings Start Standard Professional Enterprise P2P
- csc.ee
Extra
- esteria.lv
Extra
- eurosms.sk
Extra
- gsms.lt
Extra
- SIM card (Kannel)
Extra
- SIM card 2 (Kannel 2)
Extra
- mediafon.lt
Extra
- mobica.bg
Extra
- nexmo.com
Extra
- nikita.am
Extra
- nowsms.com
Extra
- profisms.cz
Extra
- prostor-sms.ru
Extra
- redlink.pl
Extra
- sales.lv
Extra
- serwersms.pl
Extra
- smsapi.pl
Extra
- sms-assistent.by
Extra
- smsbrana.cz
Extra
- smsgates.lt
Extra
- smsoffice.ge
Extra
- superhosting.cz
Extra
- tcg.lt
Extra
- text2reach.lv
Extra
- altiria.es
Extra
- messente.com
Extra
- inmobile.dk
Extra
- infobip.com
Extra
- balt.net
Extra
- textmarketer.co.uk
Extra
- zenvia.com
Extra
Delivery status log
Extra
SMS sender accounts
Extra
SMS queue
Extra
Live chat
Conversation log
Extra
Post 
Sending log
Extra
Send a document
Extra
Sending queue
Extra
Settings
Extra
Support tickets
Tickets Start Standard Professional Enterprise P2P
Categories Start Standard Professional Enterprise P2P
Statuses Start Standard Professional Enterprise P2P
Priorities Start Standard Professional Enterprise P2P
E-mail templates Start Standard Professional Enterprise P2P
Answer templates Start Standard Professional Enterprise P2P
Settings Start Standard Professional Enterprise P2P
Queries
Categories
Standard Professional Enterprise P2P
Forms
Standard Professional Enterprise P2P
VoIP
Profiles
Extra
Settings
Extra
- Ossnet.lv
Extra
- Callex (datera.pl)
Extra
- Thulium.com
Extra
- Daktela.com
Extra
Call history
Extra
Call history log
Extra

MARKETING


Module Start licencija Standard licencija Professional licencija Enterprise licencija P2P licencija Papildomi moduliai
Promotion system
Administration
Standard Professional Enterprise P2P
Client grouping management
Standard Professional Enterprise P2P4
Testing zone
Standard Professional Enterprise P2P4
Loan grouping management

Professional Enterprise P2P4
Loan actions
4
Extra
Name-days
4
Extra
Promotion points
Point groups
4
Extra
Client points
4
Extra
Point payments
4
Extra
Settings
4
Extra
Discount codes
Codes
4
Extra
Message templates
4
Extra
Client discount codes
4
Extra
Discount code groups
4
Extra
Agents
Client profiles
4
Extra
Earnings
4
Extra
Commission settings
4
Extra
Agent management
4
Extra
Manual assignment of loans
4
Extra
Settings
4
Extra
Duplicate check log
4
Extra
Loan creation configurator
4
Extra
Configurator testing
4
Extra
API integration (works only with the agent module)
4
Extra
API client check
4
Extra
API log
4
Extra
API Testing
4
Extra
Mobile agents
Mobile agents
Standard Professional Enterprise P2P4
Agent‘s commission
Standard Professional Enterprise P2P4
Report
Standard Professional Enterprise P2P4
Settings
Standard Professional Enterprise P2P4
Affiliates
Affiliate management
Extra
Log of sent affiliates
Extra
Manual back-end sending of affiliates
Extra
Testing of affiliate rules
Extra
Settings
Extra
Affiliate management for data check
Extra
Data check
Extra
Transmission of client information
Sending to marketing companies

Professional Enterprise P2P Extra
Testing of sending to marketing companies

Professional Enterprise P2P Extra
Manual sending to marketing companies

Professional Enterprise P2P Extra
Manual transmission
Extra
Ready to send
Extra
Inquiry log
Extra
Partner management
Extra
Settings
Extra
- Salesmanago.com
Extra
- Thulium.pl
Extra
Sold applications
Manual loan transmissionn/a Extra
Inquiry logn/a Extra
Partner managementn/a Extra
Settingsn/a Extra
Filter Configuratorn/a Extra
- Credy.comn/a Extra
- Solcredito.esn/a Extra
- Volsor.comn/a Extra
FAQ
Categories Start Standard Professional Enterprise P2P
Questions-answers Start Standard Professional Enterprise P2P
FAQ
Administration
Standard Professional Enterprise P2P
Templates
Standard Professional Enterprise P2P
Bonuses amounts

Professional Enterprise P2P
Settings

Professional Enterprise P2P
Volsor
Client settings Start Standard Professional Enterprise P2P4
Ratings
Administration
Extra
Banners
Administration
Standard Professional Enterprise P2P
Line scroll
Administration
Standard Professional Enterprise P2P
Settings
Standard Professional Enterprise P2P
Polls
Administration

Professional Enterprise P2P
Results

Professional Enterprise P2P

EVALUATION


Module Start licencija Standard licencija Professional licencija Enterprise licencija P2P licencija Papildomi moduliai
Databases3
Search Start Standard Professional Enterprise P2P
Inquiry log Start Standard Professional Enterprise P2P
Database administration Start Standard Professional Enterprise P2P
-BDS (bigdatascoring.com)
Extra
-Digital Footprint DATA (bigdatascoring.com)
Extra
-creditinfo.com
Extra
-creditreform.com
Extra
-equifax.com
Extra
-experian.com
Extra
-eucb.info
Extra
-julianusinkasso.lv
Extra
-lindorff.com
Extra
-Intrum Justitia (intrum.com)
Extra
-justice.cz
Extra
-Omega (nebankovni-registr.cz)
Extra
-Neplatné doklady (mvcr .cz)
Extra
-Sokordia iSpis (ispis.cz)
Extra
-Soliditet (bisnode.cz)
Extra
-Rejstřík RUIAN (ispis.cz)
Extra
- rzp.cz (www.rzp.cz)
Extra
-creditinforegistr.cz (CzeCrkiCustomerReport)
Extra
-Repi.cz
Extra
-deltavista.pl
Extra
-erif.pl
Extra
-przelewy24.pl
Extra
-krd.pl
Extra
-infomonitor.pl
Extra
-juicyscore.com
Extra
-ginimachine.com
Extra
-bank-vision.com
Extra
-Insight (equifax.com)
Extra
-TrueTime (lendingmetrics.com)
Extra
-RegionsEs (freegeoip.net)
Extra
-Anti money laundering (investopedia.com)
Extra
-Incofisa (grupoincofisa.com)
Extra
-iovation.com
Extra
-PAB24 Scoring Service
Extra
-CreditInfo Admin Penalties (creditinfo.ge)
Extra
-CreditInfo Debtors (creditinfo.ge)
Extra
-STOP-credit (Asmenų skolų registras)
Extra
-Gyventojų registro tarnyba (registrucentras.lt)
Extra
-Nekilnojamojo turto registras (registrucentras.lt - rcnt)
Extra
-Social Security Fund
Extra
-paus.lv (Paus Konsults)
Extra
-Crefo (crediweb.lv)
Extra
-gelvora.lv
Extra
-crediweb.lv
Extra
-fms.gov.ru (Invalid passport API)
Extra
-fedsfm.ru (rosFinMonitorTerr)
Extra
-nbki.ru
Extra
- Omega Prescoring (nebankovni-registr.cz)
Extra
- AML Check kyc (softgen.ge)
Extra
- creditinfoEE (www.krediidiinfo.ee)
Extra
- creditinfoPkb (www.1cb.kz)
Extra
- creditinfoPkbFico (www.1cb.kz)
Extra
- CrefoBirojs (crefobirojs.lv)
Extra
- Lursoft (lursoft.lv)
Extra
- BigDataCorpSpc3 (bigdatacorp.com.br)
Extra
- BigDataCorpRfStatus (bigdatacorp.com.br)
Extra
- BmpDigital (bcb.gov.br)
Extra
List of blocked data
Extra
Bank reports Start Standard Professional Enterprise P2P
Tranzakcijų ataskaitos Start Standard Professional Enterprise P2P
-instantor.com
Extra
-kontomatik.com
Extra
CallCredit
Call Validate

Professional Enterprise P2P4
Call Report

Professional Enterprise P2P4
Equifax reports

Professional Enterprise P2P4
Settings

Professional Enterprise P2P4
Client Solvency Assessment System (CSAS)
Configuration of assessment forms n/a n/a


Extra
Search n/a n/a


Extra
Inquiry log n/a n/a


Extra
Scoring databases n/a n/a


Extra
Actions of automatic assessment n/a n/a


Extra
Automatic assessment forms n/a n/a


Extra
Assessment values n/a n/a


Extra
Testing of automatic assessment forms n/a n/a


Extra
Inquiry export n/a n/a


Extra
Mass Evaluation n/a n/a


Extra
Assessment of registrations n/a n/a


Extra
Manual inquiry re-evaluation n/a n/a


Extra
Evalutions reviewed by the administrator
Extra
External systems
Extra
External databases
Report review Start Standard Professional Enterprise P2P
Deferment Start Standard Professional Enterprise P2P
Sending log Start Standard Professional Enterprise P2P
Administration of databases Start Standard Professional Enterprise P2P
-creditinfo.com
Extra
-equifax.com
Extra
-deltavista.pl
Extra
-erif.pl
Extra
-infomonitor.pl
Extra
-krd.pl
Extra
-nbki.ru
Extra
-Repi.cz
Extra
PRDB through Creditinfo
Extra
Loan marker
Loan marker

Professional Enterprise P2P4
Journal

Professional Enterprise P2P4
Testing zone

Professional Enterprise P2P4
Settings

Professional Enterprise P2P4
PRDB LB
PRDB inquiry
Extra
Generation of DELETE XML files
Extra
Settings
Extra
Loan limits
Limit configuratorn/a Extra
Bonus configuratorn/a Extra
Client levelsn/a Extra
Testing zonen/a Extra
External systemsn/a Extra
Settingsn/a Extra

STATISTICS


Module Start licencija Standard licencija Professional licencija Enterprise licencija P2P licencija Papildomi moduliai
Reports to state institutions
LB report4 Extra
PTAC report4 Extra
BNB report
Report
Extra
Report history
Extra
Settings
Extra
Loan statistics
Statistics
Standard Professional Enterprise P2P
Monthly statistics

Professional Enterprise P2P
Visitor statistics
Reports

Professional Enterprise P2P
Review

Professional Enterprise P2P
Settings

Professional Enterprise P2P
Marketing campaigns
Extra
Business Analysis
Reports
Extra
Report constructor
Extra
Dataset constructor
Extra
Import-Export
Extra
Settings
Extra

SYSTEM CONTROL


Module Start licencija Standard licencija Professional licencija Enterprise licencija P2P licencija Papildomi moduliai
Address register
Regions
Standard Professional Enterprise P2P
Cities
Standard Professional Enterprise P2P
Import
Standard Professional Enterprise P2P
Field constructor
Categories

Professional Enterprise P2P
Sequence in administration
Standard Professional Enterprise P2P
Form field access
Standard Professional Enterprise P2P
Export
Export (one module)
Extra
Export constructor

Professional Enterprise P2P
Export log

Professional Enterprise P2P
Debtors export
Standard Professional Enterprise P2P
Export rights configurator

Professional Enterprise P2P
Export access sessions

Professional Enterprise P2P
API
API log n/a n/a Professional Enterprise P2P
Electronic signatures
Inquiry log
Standard Professional Enterprise P2P
Settings
Standard Professional Enterprise P2P
Languages
Phrases Start Standard Professional Enterprise P2P
Languages
Standard Professional Enterprise P2P
Currencies
Administration
Standard Professional Enterprise P2P
Currency history
Standard Professional Enterprise P2P
Settings
Standard Professional Enterprise P2P
Country IP filter
Import

Professional Enterprise P2P
Settings

Professional Enterprise P2P
Action log
Action review
Standard Professional Enterprise P2P
Administration log
Standard Professional Enterprise P2P
Important changes
Standard Professional Enterprise P2P
Logins
Standard Professional Enterprise P2P
Settings
Calendar


Enterprise

DB
Extra
Grid filter rights

Professional Enterprise P2P
Grid filter access sessions

Professional Enterprise P2P
  • 1 - only supported with the Professional license
  • 2 - the country in which it is supported depends on the service provider
  • 3 - only data retrieval without sending option
  • 4 - only supported with the Standard license
  • 5 - One-time payment
  • 6 - works partially or requires additional work