დაგვიკავშირდით

UAB "EGROUP EU"

მისამართი:Pervalkos st. 29 LT-93104, Neringa, Lithuania

ტელეფონით +442037694629

ელ. ფოსტა el.pastas

კომპანიის კოდი 301867534

VAT LT100004327016

IBAN LT05 7300 0101 1085 7289 ბანკი Swedbank AB, Swift: HABALT22

50 1090 2851 0000 0001 1423 0485 Zachodni WBK

დაგვიკავშირდით

UAB "EGROUP EU"

მისამართი: Pervalkos st. 29, LT-93104 Neringa, Lithuania

ტელეფონით +442037694629

ელ. ფოსტა el.pastas

კომპანიის კოდი 301867534

VAT LT100004327016

IBAN LT05 7300 0101 1085 7289 ბანკი Swedbank AB, Swift: HABALT22

IBAN (EUR) 50 1090 2851 0000 0001 1423 0485 ბანკი Zachodni WBK