დაგვიკავშირდით

UAB "EGROUP EU"

მისამართიKursiu 7 LT-48107, კაუნას ლიტვა

ტელეფონით +370 60 850 994

ელ. ფოსტა el.pastas

კომპანიის კოდი 301867534

VAT LT100004327016

IBAN LT05 7300 0101 1085 7289 ბანკი Swedbank AB, Swift: HABALT22

50 1090 2851 0000 0001 1423 0485 Zachodni WBK

დაგვიკავშირდით

UAB "EGROUP EU"

მისამართი Kursiu 7, LT-48107 კაუნას ლიტვა

ტელეფონით +370 60 850 994

ელ. ფოსტა el.pastas

კომპანიის კოდი 301867534

VAT LT100004327016

IBAN LT05 7300 0101 1085 7289 ბანკი Swedbank AB, Swift: HABALT22

IBAN (EUR) 50 1090 2851 0000 0001 1423 0485 ბანკი Zachodni WBK

Kontaktų forma