Fully automated processes
W PEŁNI ZAUTOMATYZOWANE PROCESY

System CREDITONLINE to w pełni zautomatyzowany system zarządzania pożyczkami. To rozwiązanie zwiększa wydajność Twojej firmy działającej na rynku pożyczek do maksimum. Łatwo integruje się z innymi usługodawcami danych. Od wprowadzenia danych początkowych do ich zatwierdzenia, historia kredytu, ocena zdolności kredytowej do podjęcia decyzji. W pełni zautomatyzowany dla maksymalnego bezpieczeństwa.


1 Dane
początkowe

- Rejestracja strony internetowej
- Przez inne podmioty zależne i pośredników (agentów)
- Agent API

2 Zatwierdzenie

- Kontrola zgodności
- Kontrola podstawowych zasad

3 Historia
kredytowa

- Łączność z zewnętrznymi dostawcami danych
- agencjami kredytowymi
- Automatyczna weryfikacja danych w wewnętrznych bazach danych

4 Punktowa ocena zdolności kredytowej i
& wskaźniki finansowe

- Wewnętrzne bazy danych zewnętrznych agencji kredytowych
- Indywidualny, elastyczny i wewnętrzny system oceny kredytowej
- Możliwość rankingowania oceny

5 Decyzja

- ręczne/automatyczne potwierdzenie lub odrzucenie udzielenia pożyczki
-automatyczne przekazanie pieniędzy

OPTYMALIZACJA PROCESU UDZIELANIA POŻYCZEK

CREDITONLINE jest zintegrowanym systemem optymizacji udzielania pożyczek. To narzędzie w pełni obejmuje cykl udzielenia pożyczki od złożenia wniosku, symulacji kredytowej, ocenę ryzyka, do podjęcia decyzji kredytowej, monitorowanie i zarządzanie kontrolą pożyczki. Wszystkie te procesy mogą być wykonane automatycznie lub przez wyznaczoną osobę w zależności od potrzeb i możliwości finansowych.

End-to-end lending process