Jesteś zaiteresowany oprogramowaniem? WERSJI DEMO OGLĄDAJ WIDEO

O NAS

EGROUP EU tworzy, wdraża i obsługuje system zarządzania rynkiem pożyczek, który nazywa się CREDITONLINE. Firma działa z powodzeniem od 2008 r. i zgromadziła wiele lat doświadczenia i wiedzy na temat, jak rozpocząć i rozwijać z powodzeniem biznes pożyczek w różnych krajach. EGROUPS odgrywa istotną rolę na rynku zarządzania pożyczkami.

EGROUP EU zgromadził zespół osób nowatorskich, profesjonalnych i twórczych. Kultura pracy opiera się odpowiedzialności, miłej obsłudze i bezpośredniej komunikacji z klientem.

EGROUP EU generuje pomysły i tworzy technologie dla rynku pożyczek

EGROUP EU zapewnia profesjonalne konsultacje z zakresu rynku pożyczek, kwalifikowane i płynne wdrażanie projektów, ich nadzorowanie i wsparcie. EGROUP EU zawsze oferuje korzystne warunki płatności i elastyczne ceny.

EGROUP EU posiada certyfikat zgodności z normą ISO 9001 „Zarządzanie Jakością” oraz ISO/IEC 27001 „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”.

Misja

Realizacja pomysłów na rynku pożyczek poprzez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które zapewniają maksymalne korzyści dla klienta.

Wizja

Dążenie do bycia liderem wśród firm, które dostarczają rozwiązania dla rynku pożyczek.

Cele

  1. Tworzenie rozwiązań, które są zgodne z oczekiwaniami klienta
  2. Bycie wśród liderów w opracowywaniu i dostarczaniu specjalistycznych rozwiązań dla firm, które świadczą usługi
  3. Ochrona danych klienta zarządzanych przez firmę, jak również ich poufności, integralności i dostępności.
  4. Dbanie o bezpieczeństwo, jakość i dostępność oprogramowania stworzonego przez naszą firmę.
  5. Zapewnienie ciągłości działalności firmy

Wartości

  • Profesjonalizm
  • Odpowiedzialność
  • Ciągłość
  • Otwartość na zmiany
  • Dążenie do wspólnego celu

Jakość i polityka bezpieczeństwa informacji

ISO 9001 and ISO/IEC 27001EGROUP UE dążąc do zapewnienia wszystkich swoich usług na najwyższym poziomie, bezpieczeństwa informacji, EGROUP UE wdrożyła system zarządzania jakością i system zarządzania bezpieczeństwem informacji, który spełnia wymagania norm ISO 9001 i ISO/IEC 27001.
W roku 2011, EGROUP UE otrzymała certyfikat na zgodność norm z ISO 9001 "Zarządzanie Jakością" oraz z ISO/IEC 27001 „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji”. Normy te są stale kontrolowane podczas okresowych audytów. Działalność EGROUP UE opiera się na cyklu "Plan - Wdrożenie - Kontrola - Rozwój".
Normy ISO 9001 zobowiązują firmę do skupienia się na stałym doskonaleniu usług. Głównym celem EGROUP UE jest dostarczanie usług o najwyższej jakości. Spółka jest zobowiązana do zapewnienia stałej jakości dostarczanych usług i produktów oraz stale zwiększać efektywność swoich działań.
Ponadto EGROUP UE skupia dużą uwagę na zapewnieniu bezpieczeństwa informacji. Certyfikat ISO/IEC 27001 potwierdza, że ​​standardy ochrony informacji firmy spełniają wymagania tej normy i, że również EGROUP UE podjęła odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji przed nieautoryzowanym wykorzystaniem i modyfikacją.
Poufność informacji, integralność i dostępność są gwarantowane przez standard ISO/IEC 27001.