credit-history
Klientų mokumo vertinimo sistema CSAS

Klientų mokumo vertinimo sistema CSAS palengvina kliento mokumo vertinimo procesą. CSAS apima visą skirtingų duomenų bazių komunikaciją bei duomenų bazių duomenų restruktūrizavimą pagal Jūsų verslo taisykles ir reikalavimus todėl tokiu būdu sprendimo priėmimas tampa lengvu ir greitu procesu, kuriam nereikia jokio žmogaus įsikišimo.

Nuo dvipusio komunikavimo su įvairių tipų duomenų bazėmis iki prašymo formavimo, mokymo ir statistikos vertinimo iki automatinių ar neautomatinių paskolų užklausų ar atmetimų.


End-to-end lending process

CSAS nauda:
Vientisumas - įvairių tipų duomenys interpretuojami pagal Jūsų poreikius..
Greitis - puikiai suderinta CSAS gali per sekundę priimti arba atmesti paraišką paskolai gauti, remiantis Jūsų verslo logika.
Statistika - visi duomenys gauti iš duomenų bazių yra saugomi CSAS serveryje ir yra galimi statistiniam analizavimui.
Pinigų taupymas - apart visos netiesioginės naudos kurią CSAS atneša į Jūsų piniginę, CSAS taip pat turi talpyklą bei užklausų žurnalą. Jums nebereikės atlikti pakartotinių užklausų brangiose duomenų bazėse dėl tos pačios informacijos – Creditonline tama pilnai automatizuota kreditingumo istorijos tikrinimo programa.