გაინტერესებთ კრედიტონლაინის პროგრამა? დაგეგმეთ დემო უყურეთ ვიდეოს

სერვისები

ქვევით მოყვანილია ჩვენი სერვისების ჩამონათვალი: დეტალური კონსულტაციების და თქვენი ვებგვერდის და მისი ადაპტაციის სისტემის სრულად ჩამოყალიბებიდან დაწყებული სარეზერვო კოპირებითა და მაღალი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კონფიდენციალობის უზრუნველყოფის სერვისის ჰოსტით დამთავრებული, SSL-ით, PCI DSS-ით და სხვა ISO სერტიფიცირებული უსაფრთხოების გადაწყვეტილებებით მაქსიმალური უსაფრთხოებისთვის.

  • დეტალური კონსულტაციები
   სპეციფიური კანონისა და ბიზნეს კონსულტაცია საკრედიტო პროგრამასთან დაკავშირებით.

  • საკრედიტო მართვის სისტემა
   კლიენტისა და საკრედიტო მართვის კომპლექსური სისტემა, რომელიც SaaS მოდელის საფუძველზე მუშაობს.

  • მოქნილი და გაფართოებული
   სისტემის ადაპტაცია თქვენი მიზნების საჭიროებებისადმი.

  • მხარდაჭერის პროგრამა
   ტექნიკური დახმარების სამსახური, რომელიც 24/7 მუშაობს. სერვისების პირდაპირი მონიტორინგი.

  • სისტემის განახლება
   სისტემის რეგულარული განახლება იურიდიული აქტებისა და ბაზრის მოთხოვნების გათვალისწინებით.

  • ვირტუალური კონფიდენციალობის უზრუნველყოფის სერვისის (VPS)
   ჰოსტი მაღალი უსაფრთხოებისთვის გამიზნული
   ვირტუალური კონფიდენციალობის უზრუნველყოფის სერვისის ჰოსტი.

  • პერსონალის ტრენინგი
   კრედიტონლაინის სისტემის სრული სასწავლო კურსი.

  • ოპერატიული სისტემის სრული სასწავლო კურსი.
   რეგულარული სარეზერვო კოპირება
   სისტემის მონაცემებისა და მონაცემთა ბაზის ხშირი სარეზერვო კოპირება.

  • ვებ და მობილურის გვერდების შინაარსის მართვის სისტემა.
   შესწორებისა და ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობა ვებ და მობილურის გვერდების შინაარსში.

  • სრული საკომუნიკაციო პაკეტი
   CRA's, ელექტრონული მიმოწერა, SMS, და ა. შ.

  • მოქნილი და გავრცობილი სისტემის ადაპტაცია თქვენი ბიზნესის საჭიროებებისადმი.
   უსაფრთხოების SSL, PCI DSS და სხვა ISO
   სერტიფიცირებული გადაწყვეტილებები.

  • >დიზაინი და ერგონომიკა
   ვებგვერდის სრული დიზაინი და მისი სისტემასთან ადაპტაცია.