საკრედიტო პროგრამა

ჩვენ გთავაზობთ საკრედიტო ბიზნესის მართვის სისტემას ნებისმიერი სახის საკრედიტო ბიზნესისთვის

EGROUP EU სპეციალიზირდება საკრედიტო მართვის სისტემების შექმნაში, ინსტალირებასა და მხარდაჭერაში. კომპანიის მთავარი პროექტია საკრედიტო ბიზნესის მართვის სისტემა - კრედიტონლაინი. კრედიტონლაინის სისტემა შემუსავდა ევროპული საკრედიტო ბაზრის და მისი ეკონომიკური მიმართულებების წარმატებული გამოცდილების ზედმიწევნითი ანალიზის მეშვეობით.
უკვე 7 წელზე მეტია, რაც საკრედიტო ბიზნესის მართვის სისტემა შეიქმნა. ამ დროის განმავლობაში, ეს სისტემა დაინერგა 80 კომპანიაში ევროკავშირისა და სხვა ქვეყნების ტერიტორიაზე.

სისტემა განვითარდა თანხების დაზოგვისა და ეფექტურობის საფუძველზე.

კრედიტონლაინის საკრედიტო ბიზნესის მართვის სრულად ავტომატიზირებული სისტემით თქვენ შეგიძლიათ მოემსახუროთ თვეში 500 000-ზე მეტ საკრედიტო განაცხადს. ეს ძალიან მაღალი ხარისხის მუშაობის ეფექტურობაა, რომელიც განპირობებულია კრედიტონლაინის საკრედიტო პროგრამის ავტომატიზაციით და უახლესი IT ტექნოლოგიების გამოყენებით.

კრედიტონლაინის საკრედიტო ბიზნესის მართვის სისტემა აკმაყოფილებს პირადი მონაცემების დაცვის საერთაშორისო მოთხოვნებს, ისევე როგორც, თანამედროვე ბაზრის ტექნოლოგიებს. კრედიტონლაინის საკრედიტო პროგრამა ადვილად ინტეგრირდება ფინანსურ, საბუღალტრო, მარკეტინგულ და სხვა პროგრამებთან, რომელიც, თავის მხრივ, HR-ის (ადამიანური რესურსების) დაზოგვის საშუალებას იძლევა.

EGROUP EU გვთავაზობს საკრედიტო ბიზნესის მართვის სისტემის სამ პაკეტს, დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ პროგრამის პაკეტები