გაინტერესებთ კრედიტონლაინის პროგრამა? დაგეგმეთ დემო უყურეთ ვიდეოს

End-to-end lending process
საკრედიტო პროცესი თავიდან ბოლომდე

კრედიტონლაინი თავიდან ბოლომდე ინტეგრირებული გადაწყვეტილებაა. ეს გადაწყვეტილება მოიცავს სრულ საკრედიტო ციკლს: განაცხადს, სესხის წარმოშობას, რისკის შეფასებას, გადაწყვეტილების მიღებას, მონიტორინგსა და სესხის მართვის კონტროლს. ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს ავტომატური ან მანუალური მართვის თქვენი მოთხოვნებიდან და ბიუჯეტიდან გამომდინარე.

End-to-end lending process