Máte zájem o software Creditonline? NAPLÁNOVAT DEMO SLEDUJTE VIDEO

credit-history
KONTROLA ÚVĚROVÉ HISTORIE POMOCÍ CSAS

Systém hodnocení solventnosti klientů hodnotí problémy solventnosti klienta. CSAS se postará o veškerou komunikaci s různými databázemi a restrukturalizací jejich dat v souladu s vašimi obchodními pravidly a požadavky. Tak se proces rozhodování zjednoduší a zrychlí do rozsahu, kde není nutné žádné lidské zapojení.

Od komunikace s různými typy databází po tvoření žádostí, hodnocení solventnosti, statistické výsledky po automatické nebo manuální žádosti nebo zamítnutí půjčky.


End-to-end lending process

Co získáte s CSAS:
Integritu - různé typy dat interpretovaných způsobem, který vám bude dávat smysl.
Rychlost - jemně vyladěné CSAS dokážou přijmout nebo zamítnout úvěrovou aplikaci na základě vaší obchodní logiky, za zlomek sekundy.
Statistické údaje - všechna data, která získáte z databází, se uloží na server CSAS a jsou k dispozici k statistickým výpočtům.
Úsporu peněz - kromě všech nepřímých výhod, která CSAS přináší vaší peněžence, má CSAS mezi paměť a dotazovací protokol. Už žádné opakované dotazy na nákladné databáze, Credtionline se stane plně automatizovaným softwarem pro kontrolu úvěrové historie.